جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمد ناظمی اردکانی به عنوان استاندار استان قم شماره666/ت39461هـوزارت کشور

هیئت ‌‌وزیران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به‌پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای محمد ناظمی اردکانی به عنوان استاندار استان قم تعیین می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1386/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :