جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع‌به تنفیذ اجازه اجرای جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال1387 شماره805/ت39469هـوزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنابه پیشنهاد وزارت بازرگانی و به‌استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 175956/ت620 هـ مورخ 28/12/1385 و اصلاحات بعدی آن، موضوع جداول پیوست قانون آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات با اعمال اصلاحات موضوع جداول پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» است برای اجرا در سال 1387 تنفیذ می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18379
تاریخ تصویب :
1386/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت صنایع
موضوع :