جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای پرویز داودی به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی شماره1205/ت802هـنهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای پرویز داودی ـ معاون اول رییس جمهور ـ به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ و اصلاحات بعدی آن برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی تعیین می‌شود.
تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس جمهور درخصوص امور اجرایی یادشده اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجراء می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهدبود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18379
تاریخ تصویب :
1387/1/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :