جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اعلام مناطق مشمول خشکسالی در سال 1387 به وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره1206/ت804هـوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ دفتر مناطق محروم کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
الف ـ کارگروهی متشکل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با حضور وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و رییس دفتر مناطق محروم کشور، مناطق مشمول خشکسالی در سال 1387 را مشخص و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به استمهال بدهیهای بانکی کشاورزان و دامداران در مناطق یادشده اقدام و امکان دریافت مجدد وام توسط افراد یادشده را فراهم نماید.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18379
تاریخ تصویب :
1387/1/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
دفتر مناطق محروم كشور
موضوع :