جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان (مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره7867/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 619 مورخ 16/11/1386 بنا به پیشنهاد مورخ 20/9/1386 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها (مصوب جلسه249 مورخ 11/4/1370)، تصویب نمود:
« آقای دکتر علی حقیقی‌اصل به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان انتخاب می‌شود.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18379
تاریخ تصویب :
1386/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :