جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

ماده واحده « انتخاب 6 عضو صاحبنظر کارگروه تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به پیوست فرهنگی طرح‌های اقتصادی و عمرانی (مصوب جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره7868/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 620 مورخ 30/11/1386، در اجرای قسمت ذیل مصوبه لزوم پیش‌بینی پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی و عمرانی و انتخاب کارگروه تهیه آیین‌نامه‌های مربوطه (مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386)، ضمن تصویب افزایش تعداد اعضای صاحبنظر کارگروه از 5 عضو به 6 عضو، تصویب نمود:
« ماده واحده ـ آقایان دکتر علی‌اکبر ولایتی، دکتر سیدمهدی خاموشی، دکتر سیدعلیرضا صدرحسینی، دکتر حسین کچویان، دکتر فرهاد رهبر و آقای حسن رحیم‌پورازغدی به عنوان اعضای صاحبنظر کارگروه تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به پیوست فرهنگی (موضوع مصوبه جلسه618 مورخ 2/11/1386) انتخاب و به ترکیب کارگروه مزبور اضافه می‌شوند.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18379
تاریخ تصویب :
1386/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :