جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

انتخاب سه عضو صاحبنظر منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور (مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره7869/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 619 مورخ 16/11/1386، به استناد شق یک بند2 ماده واحده « تشکیل مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور» تصویب نمود:
« آقایان حسن رحیم‌پورازغدی، محمدعلی تسخیری و حمید پارسانیا به عنوان سه عضو صاحبنظر منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور انتخاب می‌شوند.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18379
تاریخ تصویب :
1386/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
موضوع :