جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تهران» (مصوب جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره7870/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنا به پیشنهاد مورخ 16/11/1386 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370) به تصویب رسید:
« آقای دکتر فرهاد رهبر بموجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه تهران انتخاب می‌شود.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18379
تاریخ تصویب :
1386/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :