جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تعیین سود بازرگانی یک دستگاه آمبولانس مرسدس بنز اسپرینتر مدل 308CDI سال 2004 اهداشده به بیمارستان بنت‌الهدی مشهد شماره3252/ت38839کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت بازرگانی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 337398 مورخ 20/9/1386 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند « ب» ماده (2) قانون امور گمرکی ـ مصوب1350ـ و ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381ـ و با رعایت جزء « د» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
سود بازرگانی یک دستگاه آمبولانس مرسدس بنز اسپرینتر مدل 308CDI سال 2004 اهداشده به بیمارستان بنت‌الهدی مشهد مشروط به عدم تغییر وضعیت، با مشخصات فنی به شرح پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، صفر درصد تعیین می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 14/1/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18382
تاریخ تصویب :
1387/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :