جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

اصلاح بند 4 تصویب‌نامه موضوع پرداخت تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شماره3298/ت39250کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 41833/020 مورخ 25/11/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 تصویب نمودند:
متن زیر جایگزین بند (4) تصویب‌نامه شماره 113368/ت38325هـ مورخ 12/9/1386 می‌شود:
4ـ ردیف (2) جدول شماره (4) پیوست آیین‌نامه اجرایی یادشده به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ارقام: میلیارد ریال
شماره : 2
دستگاه اجرایی/شرکت : سازمان اتکا
موضوع تسهیلات : سازمان اتکا
سقف مجاز تسهیلات پرداختی : 250
بازپرداخت : 250
تغییر در مانده : 0
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 14/1/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18382
تاریخ تصویب :
1387/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :