جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اصلاح بند 2 تصویب‌نامه موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به بنیاد شهید و امور ایثارگران شماره3311/ت38229کوزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ6/12/1386 با توجه به نظر رییس‌مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 95754/10421هـ/ب مورخ 28/6/1386 و به استناد بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت جزء « ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
در بند (2) تصویب‌نامه شماره53148/ت37300هـ مورخ 9/4/1386 عبارت « نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن» جایگزین عبارت « و همچنین ساکنین» می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 14/1/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18382
تاریخ تصویب :
1387/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :