جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص جمع‌آوری و انسداد کلیه انشعاب‌های غیرمجاز آب و برق در حاشیه شهرهای استان خوزستان شماره4501/ت39521هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارت نیرو مجاز است طی سالهای 1387 و 1388 نسبت به جمع‌آوری و انسداد کلیه انشعاب‌های غیرمجاز آب و برق در حاشیه شهرهای استان خوزستان و واگذاری انشعاب مجاز و نصب کنتور آب و برق و صدور قبوض مصرف مربوط اقدام نماید.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18384
تاریخ تصویب :
1387/7/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :