جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت گل شرق کیش به منظور احداث هتل گل شرق، هتل گلف و زمین گلف و فاز (1) تأسیسات شماره4189/ت39544کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کـمیسیون اقتـصاد بنا به پیشـنهاد وزارت امور اقتـصادی و دارایـی و به استناد اصل یکـصد و سـی و هشـتم قـانـون اسـاسی جمهـوری اسـلامی ایران تـصویب نمود:
با توجه به درخواست شماره 7/13551 مورخ 28/7/1386 بانک ملی ایران، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به مبلغ حداکثر شصت و سه میلیون (63،000،000) یورو با نرخ سود Libor به شرکت گل شرق کیش به منظور احداث هتل گل شرق، هتل گلف و زمین گلف و فاز (1) تأسیسات مجاز است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18384
تاریخ تصویب :
1387/1/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :