جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاح تعرفه‌های اعلام‌شده توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بخش خصوصی شماره9138/ت39585هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پیشنهاد شماره 458100 مورخ 21/1/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب1373ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب1373ـ تصویب نمود:
تعرفه‌های اعلام‌شده توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بخش خصوصی اصلاح و تعرفه‌های جدید توسط کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 149417/ت370هـ مورخ 14/9/1386 تعیین و اعلام خواهدشد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18391
تاریخ تصویب :
1387/2/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :