جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد خشکسالی شماره10919/ت107هـمعاونت اجرایی رییس جمهور ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر مناطق محروم کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به منظور اتخاذ تصمیمات لازم برای کاهش آثار ناشی از خشکسالی در کشور، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و مدیریت مقابله با پدیده یادشده ستاد خشکسالی بامسئولیت آقای علی سعیدلو معاون اجرایی رییس‌جمهور و با عضویت آقایان مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، سیدمنصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و پرویز فتاح وزیر نیرو، محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، سیدمسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی، باقری‌لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی، داود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی، جلیل بشارتی رییس دفتر مناطق محروم کشور و علی‌محمد نوریان رییس سازمان هواشناسی کشور تشکیل می‌گردد. افراد یادشده به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور فوق تعیین می‌شوند.
تصمیمات نمایندگان ویژه در امور اجرایی موارد یادشده که با اکثریت آراء اتخاد می‌شود، در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاتباع است و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهدبود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18391
تاریخ تصویب :
1387/1/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
دفتر مناطق محروم كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت اجرایی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :