جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

اصلاحیه مواد 5 و 8 پیوست شماره 2 آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی کشور شماره61/6/1/2962سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی‌مقدم
فرمانده محترم نیروی انتظامی

بدینوسیله اصلاحیه مواد 5 و 8 پیوست شماره 2 آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی کشور موضوع تصویبنامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384 هیأت وزیران، به شماره 37/3/1/130371 مورخ 12/10/1386 که در اجرای تبصره3 ماده 27 مصوبه هیأت وزیران به تصویب وزرای کشور، راه و ترابری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

وزیر کشور ـ مصطفی پورمحمدی

صورتجلسه مورخ 25/9/1386 کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص بازنگری مواد 5 و 8 پیوست 2 آئین‌نامه راهنمائی و رانندگی (موضوع تصویب‌نامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384 هیأت محترم وزیران)

1ـ متن زیر به عنوان بند 3 به ماده 5 پیوست شماره 2 آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384 هیأت محترم وزیران اضافه می‌گردد:
« در صورتیکه متقاضی، حداقل شرایط پزشکی مندرج در بندهای 1 و 2 را دارا نباشد، منحصراً، می‌تواند جهت دریافت گواهینامه رانندگی پایه ب گروه1 اقدام نماید.»
2ـ متن زیر به عنوان تبصره ماده8 پیوست 2 آئین‌نامه راهنمائی و رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره20873/ت29169هـ مورخ8/4/1384 هیأت‌محترم وزیران اضافه می‌گردد:
« نصب علائم مخصوص ناشنوایان بر روی وسیله نقلیه، برای دارندگان گواهینامه موضوع بند3 ماده 5 برای آگاهی سایر رانندگان، الزامی است.»

مصطفی پورمحمدی وزیر کشور
محمد رحمتی وزیر راه و ترابری
کامران باقری‌لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18391
تاریخ تصویب :
1386/9/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :