جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ملایر شماره4428/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان همدان

موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر ملایر

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/11/1386؛ طرح جامع شهر ملایر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 19/9/1385 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان به تأیید رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ ضمن افزایش افق طرح به سال 1400، جداول سطوح و سرانه‌ها بر همین اساس اصلاح گردد.
2ـ جداول تراکم‌ها به حداکثر 4 سطح (متناسب با تعداد طبقات) محدود گردد و متناسب با ضریب (درصد سطح اشغال) باشد.
3ـ حـداقل عرض قطعات به 7 متر محدود شده و حداقل نصاب تفکیک 200 متر در نظر گرفته شود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه شهرسازی و معماری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر ملایر بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 190515 نفر در محدوده‌ای به وسعت 2274 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکـنان شهر (با تراکم ناخـالص پیشنهادی 84 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 249 نفر در هکتار) تهیه شده است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18409
تاریخ تصویب :
1387/2/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان همدان
موضوع :