جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان گلستان شماره25816/38028وزارت کشور

نظر به اینکه در ردیف (6) بند « ط» تصویب‌نامه شماره 159459/ت38028ک مورخ 1/10/1386 نام روستای « خوجه یاپاقی» به اشتباه « خوجه یایاقی» و در ردیف (20) همین بند، نام روستای « قایرن داشلی» به اشتباه « قایر داشلی» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌گردد.


دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18411
تاریخ تصویب :
1387/2/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :