جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 10246/ت39564هـ مورخ 31/1/1387 شماره24895/39767وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

نظر بـه اینکه در تصـویب‌نامه شمـاره 10246/ت39564هـ مورخ 31/1/1387 که براساس طرح تصویب‌نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، واژه « فروردین» به اشتباه تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.


دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18411
تاریخ تصویب :
1387/2/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :