جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

قانون اعطاء تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به‌شهر تبدیل می‌گردندشماره12279/209 29/2/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 26610/29769 مورخ 20/5/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اعطاء تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به شهر تبدیل می‌گردند که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 17/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره30040 5/3/1387

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ وزارت مسکن و شهرسازی

قانون اعطاء تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به شهر تبدیل می‌گردند که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12279/209 مورخ 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اعطاء تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به‌شهر تبدیل می‌گردند

ماده واحده ـ پرداخت تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در روستاهایی که براساس ضوابط و مقررات قانونی به شهر تبدیل می‌شوند، حداکثر تا مدت پنج سال از تایخ تصویب تبدیل روستا به شهر، بلامانع می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18421
تاریخ تصویب :
1387/2/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
موضوع :