جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383شماره12240/224 29/2/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره30097 5/3/1387

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12240/224 مورخ 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383

ماده واحده ـ وزیر جهادکشاورزی و سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) به‌عضویت در ترکیب ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 اضافه می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18421
تاریخ تصویب :
1387/2/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :