جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران مندرج در بندهای « ب» و « ج» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ به وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران شماره33369/ت39915هـدفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ اختیارات هیئت وزیران مندرج در بندهای « ب» و « ج» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ به وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران تفویض می‌شود.
2ـ ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کمیسیون مذکور می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18421
تاریخ تصویب :
1387/3/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :