جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تنفیذ جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی بندهای (ز)، (ح) و (ل) تبصره (2) قانون بودجه سال1386 شماره35551/ت130هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی بندهای (ز)، (ح) و (ل) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 54551/ت37265هـ مورخ 11/4/1386 و اصلاحات بعدی آن، عیناً برای اجرا در سال 1387 تنفیذ می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18423
تاریخ تصویب :
1387/3/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :