جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری شماره35482/ت37827هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت اطلاعات ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/24884 مورخ 22/5/1386 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (77) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری، موضوع تصویب‌نامه شماره 50158/ت34254هـ مورخ 4/4/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در آیین‌نامه یادشده عبارت « و بیابانی» بعد از واژه « کویری» اضافه می‌شود.
2ـ در بند « ب» ماده (3) عبارت « مسکن و شهرسازی،» قبل از واژه « نیرو» اضافه می‌شود.
3ـ بند « و» ماده (3) حذف می‌شود و عنوان بندهای « ز» و « ح» به ترتیب به « و» و « ز» تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18423
تاریخ تصویب :
1387/3/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
وزارت نیرو
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت راه وترابری
موضوع :