×

تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1387

تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1387

تصویب‌نامه-درخصوص-تعیین-تعرفه‌های-خدمات-تشخیصی-و-درمانی-در-بخش-غیردولتی-در-سال-1387تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1387 شماره35500/ت39959کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزیران عضو کار گروه ساماندهی بیمه، همگانی و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (3) تصویب‌نامه شماره 18360/ت39653هـ مورخ 11/2/1387 تصویب نمودند:
1ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1387 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ ویزیت پزشکان
1ـ ویزیت پزشکان عمومی چهل و یک هزار (41.000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان متخصص شصت و هشت هزار (68.000) ریال
3ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص هشتاد و پنج هزار (85.000) ریال
4ـ ویزیت روانپزشکان هشتاد و پنج هزار (85.000) ریال
تبصره ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل پانزده دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص و روانپزشک حداقل بیست دقیقه تعیین می‌گردد.
ب ـ‌ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی
1ـ ضریب تعرفه داخلی یازده هزار (11.000) ریال
2ـ ضریب تعرفه بیهوشی هفتاد و پنج هزار (75.000) ریال
3ـ ضریب تعرفه جراحی یکصدوسی و دو هزار (132.000) ریال
4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی دوهزار و هشتصد (2.800) ریال
5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی دو هزار (2.000) ریال
6 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی تخصصی دو هزار و پانصد (2.500) ریال
2ـ به‌استناد بند (الف) ماده(91) قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی، بیمه‌های تکمیلی تجاری و غیرتجاری مجاز به عقد قرارداد بیش از سقف تعرفه‌های مندرج در این تصویب‌نامه نخواهندبود.
تبصره ـ بیمه مرکزی ایران به استناد مواد (2)، (3) و (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره 192444/ت34662 ک مورخ 27/11/1386 موظف به پیگیری، نظارت بر حسن اجرا و ارائه گزارش مربوط به شورای عالی بیمه خدمات درمانی خواهدبود.
3ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در مراکز استانها و شهرستانهای تابع با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه‌گر پایه استان (مدیرکل بیمه خدمات درمانی، مدیر درمان تأمین اجتماعی و غیره) تعیین و پس از تأیید استاندار توسط استانداری اعلام می‌شود.
تبصره ـ در استانهایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش غیردولتی در منطقه خواهدبود که هماهنگی لازم را با دانشگاه/دانشکده‌های دیگر موجود در استان انجام خواهدداد.
4ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی بخش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 5255/ت30528هـ مورخ10/2/1383 حداکثر تا پنجاه درصد به طوری که خدمات آزمایشگاهی تشخیصی طبی پنجاه درصد، ژنتیک سی درصد و پاتولوژی پنجاه درصد رشد نماید.
5 ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 5255/ت30528 هـ مورخ 10/2/1383 حداکثر تا پنجاه درصد به طوری که تعرفه خدمات رادیولوژی پنجاه درصد، سونوگرافی سی‌درصد، سی‌تی‌اسکن پنجاه درصد، ام‌ آر آی صفر درصد و اسکن ایزوتوپ پنجاه درصد رشد نماید.
6 ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

(جدول)

7ـ سقف تعرفه حق فنی داروخانه‌ها در صورت رعایت مفاد دستورالعمل نحوه دریافت حق فنی داروخانه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از سی‌هزار ریال می‌باشد، مبلغ سه هزار ریال به عنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین می‌گردد.
ب ـ برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از سی هزار ریال می‌باشد، مبلغ چهار هزار ریال به عنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین می‌گردد.
پ ـ حق فنی ارائه داروهای بدون نسخه (O.T.C) پانزده درصد مبلغ کل دارو و حداکثر تا دو هزار ریال می‌باشد.
ت ـ برای داروخانه‌های شبانه‌روزی به ازای پذیرش نسخه‌ها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد، ده درصد به مبالغ فوق افزوده می‌شود.
8 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت رفاه و تأمیـن اجتماعی ساز و کار نظـارت بـر اجرای تعرفـه‌های این تصویب‌نامه را ظرف یـک ماه از تاریخ ابلاغ این تصـویب‌نامه تنظـیم و به دانشگاه / دانشـکده‌های علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیـمه‌گر پایـه سـراسر کشور ابلاغ نمایند.
9ـ تعرفه‌های مندرج در این تصویب‌نامه به عنوان اصلاحیه تعرفه‌های اعلامی توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بخش غیردولتی بوده و برای کلیه مبادی ذی‌ربط لازم‌الاجرا می‌باشد.
ایـن تصویـب‌نامه در تاریخ 8/3/1387 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمـهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18423

تاریخ تصویب : 1387/3/8

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی - وزارت رفاه و تامین اجتماعی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.