جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

مصوبه « انتخاب یک عضو صاحبنظر در هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» (ویژه معارف و علوم انسانی)(مصوب جلسه 622 مورخ 27/1/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره1451/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 622 مورخ 27/1/1387، براساس مصوبه مورخ 16/11/1386 شورای معین و در اجرای بند 10 ماده3 آیین‌نامه « تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» (مصوب جلسه 533 مورخ 7/11/1382)، انتخاب یک عضو صاحبنظر در این هیأت را به شرح ذیل تصویب نمود:
« آقای دکتر جمشید جعفرپور به جایگزینی از آقای دکتر عماد افروغ برای عضویت در هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) انتخاب می‌شود».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18423
تاریخ تصویب :
1387/1/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :