جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اقلام ممنوع الورود توسط ملوانان شماره37377/ت39418هـوزارت بازرگانی ـ وزارت تعاون ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ5/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره34004 مورخ 6/12/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ فهرست پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تایید شده‌است جایگزین فهرست ارزاق عمومی مندرج در پیوست تصویب‌نامه‌های شماره 57230/37268هـ مورخ 16/4/1386 و شماره 157977/ت412هـ مورخ 28/9/1386 می‌شود.
کلیه اقلام لوازم خانگی غیر از اقلام لوازم خانگی موضوع بندهای (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره 51733/ت37056هـ مورخ6/4/1386 مجاز می‌باشد. این بند نیز جایگزین فهرست لوازم خانگی موضوع مصوبات یادشده در بند (1) می‌شود.
3ـ تشخیص مصادیق موضوع این تصویب‌نامه با گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
4ـ میزان تخفیف برای ارزاق عمومی صددرصد (100%) و برای لوازم خانگی پنجاه درصد (50%) حقوق ورودی تعیین می‌شود.
5 ـ واردات غلات مشمول رعایت ضوابط قرنطینه‌ای است.
اقلام ممنوع‌الورود توسط ملوانان
الف ـ ارزاق عمومی
ردیف : 1
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 1ـ7
عنوان فصل ممنوع : حیوانات زنده، محصولات حیوانی، گوشت و احشاء خوراکی، ماهیها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، شیر و محصولات لبن و ...، سایر محصولات حیوانی و...، نباتات زنده و محصولات ‌گلکاری، سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های خوراکی و زیرخاکی
استثناء :
ردیف : 2
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 8
عنوان فصل ممنوع : میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه
استثناء : موز، آناناس، انبه و میوه‌های گرمسیری، تمرهندی و مرکبات
ردیف : 3
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 9
عنوان فصل ممنوع : قهوه، چای، ماته و ادویه
استثناء : چای، نسکافه، قهوه و انواع ادویه
ردیف : 4
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 11ـ14
عنوان فصل ممنوع : محصولات صنعت آردسازی، مالت، نشاسته و فوکول، اینولین، گلوتن گندم، دانه و میوه‌های روغن‌دار، دانه و بذر میوه‌های گوناگون، نباتات صنعتی و دارویی، کاه و نواله، انگم‌ها، صمغ‌ها، رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی، مواد قالب‌بافت و سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته شده.
استثناء :
ردیف : 5
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 15
عنوان فصل ممنوع : چربی‌ها، روغن‌های‌های حیوانی و نباتی
استثناء : روغن ساخته شده آفتابگردان، ذرت، سویا، منداب یا کلزا
ردیف : 6
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 16
عنوان فصل ممنوع : فرآورده‌های گوشت، ماهی یا قشر‌داران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
استثناء : ـ
ردیف : 7
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 17
عنوان فصل ممنوع : قند، شکر و شیرینی
استثناء : قند و شکر تصفیه شده
ردیف : 8
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 18
عنوان فصل ممنوع : کاکائو و فرآورده‌های آن
استثناء : ـ
ردیف : 9
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 19
عنوان فصل ممنوع : فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته
استثناء : نانهای شیرینی
ردیف : 10
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 20
عنوان فصل ممنوع : فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزا نباتات
استثناء : تمام فصل
ردیف : 11
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 21
عنوان فصل ممنوع : فرآورده‌های خوراکی گوناگون
استثناء :
ردیف : 12
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 22
عنوان فصل ممنوع : نوشابه‌ها و آبگون‌ها الکلی، سرکه
استثناء : انواع نوشابه‌ها و نوشیدنیهای مجاز
ردیف : 13
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 23
عنوان فصل ممنوع : آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی، خوراک‌های آماده برای حیوانات
استثناء : ـ
ردیف : 14
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات : 24
عنوان فصل ممنوع : توتون و تنباک و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده
استثناء : ـ
ردیف : 15
فصول کتاب مقررات صادرات و واردات :
عنوان فصل ممنوع : دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی و تجهیزات پزشکی
استثناء :


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18426
تاریخ تصویب :
1387/3/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت كشور
وزارت صنایع
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت تعاون
موضوع :