جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب نامه درخصوص تأمین آب مورد نیاز دامداریهای مجاز مستقر در حاشیه و داخل شهرها و روستاها در مجتمع‌های جدید شماره 36544/ت37865هـوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشـاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور جمع‌آوری و تجمیع دامداریهای مجاز مستقر در حاشیه و داخل شهرها و روستاها در مجتمع‌های جدید، میزان آب مورد نیاز که براساس تعداد دام موجود و براساس میزان آب مصرفی قبلی که توسط سازمان جهادکشاورزی استان اعلام می‌شود در همان دشت به مجتمع‌های جدید تخصیص می‌یابد، در صورتی که دامداریهای موجود دارای چاه یا انشعاب آب مستقل باشند چاه یادشده پر و مسلوب‌المنفعه می‌شود و انشعاب نیز توسط شرکتهای آب و یا آبفار قطع خواهدشد.
2ـ برای توسعه و ایجاد مجتمع‌های روستایی جدید، مکان‌یابی آنها تا فاصله دو کیلومتری روستاها مجاز است مشروط به اینکه کلیه ضوابط زیست محیطی رعایت شود و در ازای هر واحد تولیدی ده متر مکعب آب در شبانه روز از طریق آبفار تامین گردد، درغیر این صورت از منابع آبی دیگر استفاده شود.
3ـ آب مورد نیاز مجتمع‌های جدید کشاورزی در دشت‌های ممنوعه که شرایط بندهای (1) و (2) را نداشته باشند مطابق میزان صرفه جویی در مصارف فعلی کشاورزی و در راستای تحقق اهداف بندهای (الف) و (ب) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه و پس از تصویب در مراجع مربوط اختصاص می‌یابد.
4ـ مکان‌یابی مجتمع‌های جدید براساس مطالعات جامع انجام می‌شود و اعتبارات مورد نیاز در بودجه سنواتی استان پیش‌بینی می‌شود.
5 ـ اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل و توسعه زیر ساختهای مجتمع‌های تولیدی از محل سر جمع اعتبارات مورد نیاز در بودجه سنواتی استان منظور می‌گردد.
6 ـ اعتبارات مورد نیاز جهت احداث واحدهای تولیدی از محل تسهیلات بنگاههای کوچک زود بازده و یا سایر منابع تسهیلاتی تامین خواهدشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18426
تاریخ تصویب :
1386/12/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :