جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور شماره 36305/ت39945هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 17535/100 مورخ 5/3/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ متن زیر به انتهای جدول شماره (1) پیوست تصویب‌نامه یادشده الحاق می‌گردد:
کد دستگاه : 106000
عنوان دستگاه : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
2ـ متن زیر جایگزین بند (10) و تبصره آن می‌گردد:
« 10ـ دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه‌جویی در مکالمات تلفن همراه در اخـتیار مدیران و کارمندان دولت، نسبت به واگذاری سیم‌کارت و تجهیزات جانبی آن از قبیل گوشی، شارژر و غیره به قیمت کارشناسی به مدیران و کارمندان یادشده اقدام نمایند».
تبصره ـ تشخیص موارد استثنـاء و همچنین پرداخـت کمک هزینه تلفن همـراه به میزان یکصد تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس می‌باشند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهدبود.
3ـ متن زیر جایگزین بند (12) می‌گردد:
« 12ـ دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز بنزین مصرفی به قیمت آزاد (اعلام شده توسط مدیریت ستاد حمل و نقل و سوخت) در موافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای خود اقدام و براساس آن پرداخت نمایند.»
4ـ عبارت « استانهای قم و تهران از شمول این بند مستثنی هستند» به انتهای بند (33) اضافه می‌شود.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18426
تاریخ تصویب :
1387/3/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :