جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره 36537/ت39852هـنهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامـه شمـاره 194028/10760هـ/ب مـورخ 11/12/1386 تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویـب‌نامه شماره 69475/ت37456ک مـورخ 2/5/1386 از تاریخ اعلام ایراد رسمـی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
در تبصره(1) ماده(4) بعد از عبارت « کیفیت خدمات‌رسانی» عبارت « نیروی انتظامی» اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18426
تاریخ تصویب :
1387/3/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت راه وترابری
وزارت آموزش و پرورش
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ریاست جمهوری
موضوع :