جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره 37343/ت39857هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت بازرگانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 10882هـ/ب مورخ 12/2/1387 تصویب نمود:
در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 110652/ت37945ک مورخ 10/7/1386، عبارت « دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید» جایگزین عبارت « دریافت نماید» می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18426
تاریخ تصویب :
1387/3/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :