جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی تأمین آب موردنیاز مجموعه شهری تهران در کمیته‌ای به مسئولیت وزارت نیرو و عضویت وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی شماره7454/310/300استاندار محترم استان تهران
شهردار محترم تهران
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/12/1386 ضمن تأیید سقف جمعیتی 18 میلیون نفر برای مجموعه شهری تهران، مقرر نمود که چگونگی تأمین آب موردنیاز این جمعیت به طرق مختلف در کمیته‌ای به مسئولیت وزارت نیرو و عضویت وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه تا پایان اردیبهشت ماه به شورایعالی ارائه شود.
در ضمن سهم جمعیتی هر یک از حوزه‌های شهری و شهرهای جدید (مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) بر مبنای جمعیت فوق‌الذکر (طبق جدول) اصلاح و ملاک عمل قرار گیرد.

سهم جمعیتی حوزه‌های شهری مجموعه شهری تهران (تا افق 1405)

ردیف : 1
حوزه شهری : حوزه شهر تهران
جمعیت (نفر) : 9.100.000
ردیف : 2
حوزه شهری : حوزه شهری رودهن ـ بومهن ـ پردیس
جمعیت (نفر) : 350.000
ردیف : 3
حوزه شهری : حوزه شهری پاکدشت
جمعیت (نفر) : 520.000
ردیف : 4
حوزه شهری : حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط کریم
جمعیت (نفر) : 1.960.000
ردیف : 5
حوزه شهری : حوزه شهری اشتهارد
جمعیت (نفر) : 33.000
ردیف : 6
حوزه شهری : حوزه شهری پیشوا ـ ورامین
جمعیت (نفر) : 820.000
ردیف : 7
حوزه شهری : حوزه شهری کرج
جمعیت (نفر) : 3.800.000
ردیف : 8
حوزه شهری : حوزه شهری هشتگرد ـ نظرآباد
جمعیت (نفر) : 750.000
ردیف : 9
حوزه شهری : حوزه شهری حسن‌آباد
جمعیت (نفر) : 155.000
ردیف : جمعیت نقاط پراکنده واقع در خارج از حوزه‌های شهری
حوزه شهری : 512.000
جمعیت (نفر) : جمع کل
ردیف : 18.000.000
ظرفیت نهایی شهرهای جدید (*)
ردیف : 1
شهر جدید : شهر جدید پرند
ظرفیت نهایی (نفر) : 700.000
ردیف : 2
شهر جدید : شهر جدید پردیس
ظرفیت نهایی (نفر) : 400.000
ردیف : 3
شهر جدید : شهر جدید هشتگرد
ظرفیت نهایی (نفر) : 600.000
(*) زمانبندی تحقق جمعیت نهایی پیش‌بینی شده برای هر یک از شهرهای جدید در بازنگری طرح جامع همان شهر تعیین خواهدشد.


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18427
تاریخ تصویب :
1386/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع :