جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادراتی گندم و آرد شماره38640/ت40008هـوزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ12/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره6866/1 مورخ11/3/1387 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عوارض صادراتی گندم و آرد به ترتیب هر کیلوگرم چهار هزار (4،000) ریال و پنج هزار (5،000) ریال تعیین می‌شود.
معافیت از عوارض صادراتی آرد صرفاً محدود به مواردی می‌شود که گندم آن به صورت « ورود موقت» وارد کشور شده باشد.
صادرات آرد حاصل از گندم وارداتی موضوع تصویب‌نامه شماره20899/ت34697هـ مورخ 1/3/1385 هیئت وزیران مشمول پرداخت عوارض صادراتی موضوع بند (1) می‌شود.
صادرات گندم وارداتی « ترانزیت» از شمول این تصویب‌نامه خارج و از پرداخت عوارض صادراتی معاف می‌باشد.
5 ـ صادرات نان مشمول عوارض صادراتی معادل آرد مصرفی در چارچوب ضوابط یادشده می‌شود.
6 ـ تشخیص میزان آرد مصرفی در نان صادراتی به عهده وزارت بازرگانی (شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران) می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18430
تاریخ تصویب :
1387/3/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :