جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتهای استانی وزارت آموزش و پرورش شماره 38814/ت40003هـوزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/3/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمـهور و به استناد ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ تصویب نمود:
واحدهای استانی نهضت سواد آموزی از طرح تجـمیع مدیریتهای استانی وزارت آموزش و پرورش مستثنی هستند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18430
تاریخ تصویب :
1387/3/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :