جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزیران صنایع و معادن، دادگستری و بازرگانی به عنوان اعضای شورای عالی اداری شماره38826/ت40004هـمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/3/1387 به استناد بند(3) ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
وزیران صنایع و معادن، دادگستری و بازرگانی به عنوان اعضای شورای عالی اداری تعیین می‌شوند.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18430
تاریخ تصویب :
1387/3/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :