جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاح تبصره (2) ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره42899/ت39094کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پیشنهاد شماره 2164/710 مورخ 23/8/1386 شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب1381ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
در تبصره (2) ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381 بعد از عبارت « به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند» عبارت « و اتباع ایرانی که اقامت آنها در گذرنامه توسط نمایندگی قانونی تصریح شده است» اضافه می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریـخ 13/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18437
تاریخ تصویب :
1387/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت صنایع
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :