جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

افزایش حق عضویت سالانه وکلای دادگستری شماره2955/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

نسخه‌ای از مصوبه مورخ 19/3/1387 ریاست معظم قوه قضاییه بر افزایش حق عضویت سالانه وکلای دادگستری موضوع ماده9 اصلاحی آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه مصوب 30 اسفند ماه 1350 به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

افزایش حق عضویت سالانه وکلای دادگستری

بنا بر درخواست شماره 3772/ب مورخ 13/3/1387 کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت مورخ 19/3/1387 ریاست معظم قوه قضاییه حق عضویت مقرر در مصوبه مورخ 7/8/1381 با توجه به ماده 9 آیین‌‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 30 اسفند ماه 1350 وزارت سابق دادگستری از مبلغ فعلی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافت و مراتب جهت اطلاع عموم وکلاء اعم می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه

شماره3772/ب 13/3/1387

حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی
ریاست معظم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت،

متن کامل قوانین و مقررات مندرج در روزنامه چهارشنبه 29 خردادماه 1387 - شماره 18437نظر به اینکه از تاریخ آخرین افزایش حق عضویت سالانه وکلای دادگستری بیش از پنج سال گذشته است و نظر به اینکه در این فاصله زمانی هزینه‌ها افزایش فاحش داشته و با توجه به نرخ تورم مستنداً به ماده 9 اصلاحی آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه مصوب 7/8/1381 خواهشمند است موافقت و تصویب فرمائید حق عضویت سالانه از مبلغ 750000 ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یابد. فتوکپی ماده 9 اصلاحی به پیوست تقدیم می‌گردد.

با تقدیم احترام
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور

بسمه تعالی

موافقت می‌شود.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18437
تاریخ تصویب :
1387/3/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كانون وكلای دادگستری
موضوع :