جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

اصلاحیه ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره44851/33493وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

نظر به اینکه در ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 719/ت33493ک مورخ 10/1/1387 عبارت « موضوع ماده (9)» به اشتباه « موضوع ماده(10)» تحریر شده است مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.


دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18439
تاریخ تصویب :
1387/3/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :