جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

اصلاح ماده 2 دستورالعمل « حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه» شماره4482/0083/2عطف به دستورالعمل شماره 10832/86/1 مورخ 22/10/1386 « حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه» مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که در روزنامه رسمی شماره 18322 منتشر گردیده و با توجه به اوامر ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اصلاح ماده 2 دستورالعمل مذکور، مقتضی است دستور فرمائید بعد از عبارت « مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان»، موارد ذیل اضافه گردد:
ـ معاون استاندار
ـ دبیر اتاق تعاون استان
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان.
معاون اول قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18439
تاریخ تصویب :
1387/3/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :