جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شماره 58376/ت163هـوزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/4/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ـ مصوب 1374 ـ تصویب نمود:
ضریب حقوق افراد موضوع قانون یادشده از تاریخ 1/1/1387 هفت هزار و چهارصد و سی و یک (7431) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18458
تاریخ تصویب :
1387/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :