جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه جدول طبقه‌بندی مناطق گرم و مرطوب، مدت زمانی و دوره زمانی آن شماره57846/ت39969هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/17183 مورخ 4/3/1387 وزارت نیرو به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره68082/ت36899هـ مورخ 31/4/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بخش گرمسیر (1) و (2) نام شهرستانهای جیرفت و کهنوج حذف و ردیف جدیدی به شرح زیر به بخش گرمسیر (1) اضافه می‌شود:
شهرستانهای جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، منوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب و بخش فاریاب 7 ابتدای فروردین تا پایان مهر
2ـ در بخش گرمسیر (4) نام استان قم از ردیف آخر حذف و ردیف جدیدی به شرح زیر به بخش یادشده اضافه می‌شود:
استان قم 3 خرداد، تیر و مرداد


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18458
تاریخ تصویب :
1387/3/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :