جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ17/2/1387 اهداف و خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللیشماره3/10231/120 16/4/1387

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

تصویر مصوبات اخیر شورای عالی آموزش و پرورش به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است نسبت به درج مصوبات ذیل اقدام فرمایید:
1ـ تصویر مصوبة هفتصد و پنجاه و چهارمین جلسة شورای عالی مورخ 17/7/1386 درخصوص جدول تطبیق دروس رشتة کامپیوتر.
2ـ تصویر مصوبة هفتصد و شصت و دومین جلسة شورای عالی مورخ 21/12/1386 درخصوص تغییر نوع امتحان برنامه‌ی آموزش آمادگی دفاعی دورة راهنمایی تحصیلی.
3ـ تصویر مصوبة هفتصد و شصت و چهارمین جلسة شورای عالی مورخ 3/2/1387 درخصوص طراحی نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران.
4ـ تصویر مـصوبة هفتصد و شصت و پنجـمین جلـسة شـورای عالی مورخ 17/2/1386 درخصوص اصلاح مادة 37 آیین‌نامة آموزشی دورة راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور.
5 ـ تصویر مصوبة هفتصد و شصت و پنجمین جلسة شورای عالی مورخ 17/2/1387 درخصوص اهداف و خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی.

دبیر کل دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

شماره8/9855/120 26/3/1387

وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه‌ی هفتصد و شصت و پنجمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 17/2/1387 درخصوص اهداف و خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هفتصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ17/2/1387 اهداف و خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی

مقدمه :
با عنایت به اصول بنیادین انقلاب اسلامی وآرمان‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی کشور انعکاس یافته وهمچنین با عنایت به منویات مقام معظم رهبری، قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و با در نظرگرفتن مفاد سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست‌های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت و ارتقاء جایگاه و حضور فعال نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اهداف و خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش در مبادلات منطقه‌ای و بین المللی به شرح زیر اعلام می‌گردد:
اهداف :
1ـ گسترش و تعمیق ارتباطات، همکاری‌ها و مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه ماموریت‌های وزارت آموزش و پرورش.
2ـ شناساندن مبانی، راهبردها، برنامه‌ها و دستاوردهای نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران.
3ـ حضور فعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، تجربه‌ها و همکاری‌های مناسب بین‌المللی در راستای کسب جایگاه اول علمی ـ آموزشی منطقه.
4ـ مشارکت در پاسداری و گسترش فرهنگ، زبان و ادب فارسی در خارج کشور.
5 ـ پاسداری از حق تعلیم و تربیت کودکان جهان در دسترسی برابر به فرصتهای آموزشی بویژه در مورد دختران و کودکان روستایی.
6 ـ توسعه بازار کار آموزشی و فرهنگی در خارج از کشور.
7ـ فراهم نمودن زمینه تعلیم و تربیت مناسب فرزندان ایرانیان خارج از کشور با تاکید بر صیانت فرهنگی آنان.
8 ـ همکاری با سازمانهای علمی، آموزشی و فرهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی (نظیر آیسسکو و یونسکو ) در راستای اهداف اسلام و مسلمانان.
9ـ توسعه وتقویت فعالیت‌های کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران وگسترش زمینه‌های همکاری با سازمان آیسسکو و کشورهای عضو.
خط‌مشی‌ها:
1ـ برقراری ارتباط با نظام های آموزشی دنیا در چارچوب اصول پذیرفته شده.
2ـ اولویت دادن به کشورهای همسایه و مسلمان در انعقاد موافقت‌نامه‌ها، برنامه‌های مبادلات و تنظیم یادداشت تفاهم علمی، آموزشی وتربیتی.
3ـ برقراری ارتباط و همکاری با کشورها، مجامع و سازمان‌های علمی، آموزشی منطقه‌ای و بین‌المللی‌ای (دولتی و غیردولتی) در زمینه اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها و تحقیقات منطقه‌ای و بین‌المللی.
4ـ معرفی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن به کشورها و نهادهای ذیصلاح بین‌المللی.
5 ـ تشویق، ظرفیت‌سازی، حمایت و ایجاد تسهیلات لازم جهت حضور فعال نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و صاحبان اندیشه و آثار علمی، آموزشی و تربیتی در مجامع علمی، آموزشی و فرهنگی بین‌المللی.
6 ـ تسهیل شرایط استفاده از نتایج تحقیقات آموزشی مناسب بین‌المللی در کیفیت بخشی به امور آموزش و پرورش.
7ـ اشاعه طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی ـ تربیتی و پژوهشی موفق به سایر کشورها، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی.
8 ـ فعالیت مؤثر در تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های نوین برای ارائه به سازمان‌های آموزشی بین‌المللی.
9ـ مشارکت و همکاری با نهادهای ذیربط برای اشاعه زبان و ادبیات فارسی و ارائه تصویر درست از فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی به کشورها.
10ـ ارتباط سازنده و موثر با مدارس و مراکز آموزشی خارجی مستقر در کشور و نظارت برعملکرد آنان.
11ـ ارائه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش‌آموزان خارجی پناهنده به کشور در چارچوب مقررات و توافقات مراجع ذیربط.
12ـ مبادله دانش، خدمات و کمک‌های مدیریتی، آموزشی و پرورشی و فناوری با کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
13ـ فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب جهت توسعه کمی و کیفی مدارس ایرانی خارج کشور.
14ـ توسعه و تقویت فعالیت‌های کمی وکیفی مدارس بین المللی وتطبیقی وابسته به وزارت آموزش وپرورش.
15ـ ایجاد زمینه لازم برای حضور موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی آموزشی داخلی در تدوین و اجرای طرحهای آموزشی در سایر کشورها با هماهنگی مراجع ذیربط.
16ـ زمینه‌سازی و حمایت از فعالیت مدارس غیردولتی در خارج کشور توسط ایرانیان در چارچوب اهداف و ضوابط مربوطه.
17ـ کمک به استیفای حقوق آموزشی کودکان جهان و انعکاس نتایج آن به مجامع بین‌المللی.
موضوع: اهداف و خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی در هفتصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 17/2/1387 به تصویب رسید.

مهدی نوید دبیر شورا
علیرضا علی‌احمدی رییس جلسه

اهداف و خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18460
تاریخ تصویب :
1387/2/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :