جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ21/12/1386 تغییر نوع امتحان آموزش آمادگی دفاعی دوره راهنمایی تحصیلی شماره8/9853/120وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه‌ی هفتصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 21/12/1386 درخصوص تغییر نوع امتحان برنامه‌ی آموزش آمادگی دفاعی دوره راهنمایی تحصیلی جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هفتصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ21/12/1386 تغییر نوع امتحان آموزش آمادگی دفاعی دوره راهنمایی تحصیلی

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد نوع امتحان آموزش آمادگی دفاعی دوره راهنمایی تحصیلی از کتبی به کتبی ـ عملی با اختصاص 12 نمره به بخش کتبی و 8 نمره به بخش عملی تغییر یابد.
موضوع: تغییر نوع امتحان آموزش آمادگی دفاعی دوره راهنمایی تحصیلی در هفتصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 21/12/1386 به تصویب رسید.

بهرام محمّدیان دبیر شورا
علیرضا علی‌احمدی رییس جلسه

تغییر نوع امتحان آموزش آمادگی دفاعی دوره راهنمایی تحصیلی مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18460
تاریخ تصویب :
1386/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :