جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ3/2/1387 طراحی نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران شماره8/9856/120وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه‌ی هفتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/2/1387 درخصوص طراحی نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هفتصد و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ3/2/1387 طراحی نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی آموزش و پرورش با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر طراحی نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران موافقت اصولی نمود و مقرر داشت، آن وزارتخانه ظرف مدت 3 ماه لایحة پیشنهادی را تهیه و به مراجع ذیربط ارایه نماید.
موضوع: طراحی نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران در هفتصد و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/2/1387 به تصویب رسید.

مهدی نوید دبیر شورا
علیرضا علی‌احمدی رییس جلسه

طراحی نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد


دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18460
تاریخ تصویب :
1387/2/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :