جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ17/2/1387 اصلاح ماده 37 آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور شماره8/9854/120وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه‌ی هفتصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ17/2/1387 درخصوص اصلاح ماده‌ی37 آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هفتصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ17/2/1387 اصلاح ماده 37 آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می دارد ماده 37 آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور به شرح زیر اصلاح شود:
ماده37ـ امتحانات نوبت اول و دوم پایه های اول و دوم و امتحانات نوبت اول پایه سوم راهنمایی داخلی است و توسط مرکز برگزار می‌شود. امتحانات نوبت دوم و دوره تابستانی پایه سوم راهنمایی مراکز آموزش از راه دور به صورت هماهنگ با سئوالات واحد و برنامه معین توسط سازمان آموزش و پرورش استانها طرح و در مرکز برگزار می‌شود.
تغییرات ناشی از این اصلاحیه توسط دبیرخانه شورای عالی در سایر مفاد آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور اعمال خواهد شد.
موضوع: اصلاح ماده 37 آیین نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور در هفتصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 17/2/1387 به تصویب رسید.

مهدی نوید دبیر شورا
علیرضا علی‌احمدی رییس جلسه

اصلاح ماده 37 آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18460
تاریخ تصویب :
1387/2/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :