جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حبیب‌اله دهمرده به عنوان استاندار استان کرمان شماره62990/ت40347هـوزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 23/4/1387 بنابه پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای حبیب‌اله دهمرده به عنوان استاندار استان کرمان تعیین می‌شود.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18461
تاریخ تصویب :
1387/4/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :