جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

آیین‌نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده شماره62083/36886هـوزارت آموزش و پرورش ـ مرکز امور زنان و خانواده
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 5373/دش مورخ 24/11/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده

ماده1ـ به منظور تحقق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگروه ملی خانواده با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوارساختن روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1ـ معاون اول رییس جمهور (رییس)
2ـ وزیر آموزش و پرورش (نایب رییس)
3ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
4ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
5 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6 ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
7ـ وزیر کشور
8 ـ وزیر دادگستری
9ـ وزیر کار و امور اجتماعی
10ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
11ـ رییس سازمان تربیت بدنی
12ـ رییس سازمان ملی جوانان
13ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
14ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
15ـ معاون اول قوه قضاییه
16ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی
17ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
18ـ رییس سازمان بهزیستی کشور
19ـ رؤسای کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
20ـ مدیر حوزه علمیه قم
21ـ رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه
22ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
23ـ رییس مرکز امور زنان و خانواده (دبیر کارگروه)
24ـ سه نفر صاحب نظر در امور خانواده و تعلیم و تربیت به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده.
ماده2ـ وظایف کارگروه یادشده عبارتند از:
1ـ تبیین مفاهیم بنیادین خانواده، معرفی خانواده تراز و الگو و ترسیم روشهای صحیح مدیریت و مشارکت در خانواده به منظور رشد همه اعضای خانواده.
2ـ برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای پایداری نهاد خانواده به منظور حفظ اصول و تقویت ارزشهای اسلامی و ملی در جامعه.
3ـ برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای حفظ و ترفیع جایگاه خانواده و تقویت کارکردهای متفاوت خانواده و رفع موانع و مشکلات آن.
4ـ برنامـه‌ریزی به منـظور آگاهی بخشی به زنان و مردان در تشکیل و بهبود روابـط خـانوادگی و زناشـویی قبل و بـعد از ازدواج و تربـیت صحیـح فـرزنـدان از طریق خانواده.
5 ـ برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور تأمین سلامت جسمانی و روانی اعضاء خانواده و تأثیر آن در سلامت جامعه.
ماده3ـ مصوبات کارگروه برای طرح در جلسه هیئت وزیران ارسال خواهدشد.
تبصره ـ کارگروه موظف است آن دسته از وظایف و اختیارات هیئت وزیران را که مرتبط با وظایف کارگروه می‌باشد احصا و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ تفویض اختیارات مذکور به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده4ـ دبیرخانه کارگروه در مرکز امور زنان و خانواده تشکیل خواهدشد.
ماده5 ـ کارگروه می‌تواند از دستگاههای دیگر در صورت لزوم دعوت به عمل آورد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18461
تاریخ تصویب :
1387/4/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
مركز امور زنان و خانواده
موضوع :