جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه جیرفت شماره17440/310/300استاندار محترم استان کرمان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه جیرفت
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/2/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای جیرفت (شامل شهرستانهای بافت، جیرفت، عنبرآباد، کهنوج و منوجان) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیـأت وزیران دائر بر الحاق متن متمـم به انتهـای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیـه و در تاریـخ 26/7/1385 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده ‌بود را با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات ذیل مورد تصویب نهایی قرار داد:
1ـ به روز نمودن اطلاعات جمعیتی با آخرین سرشماری موجود و اصلاح اسناد و مدارک بر مبنای تقسیمات کشوری ملاک عمل.
2ـ حذف عبارات غیررسمی از قبیل «روستا ـ شهر» از متن گزارش و اصلاح تعاریف مربوط به تبدیل روستا به شهر براساس ضوابط موجود.
3ـ درج محدوده‌های تاریخی و تمدنی مربوط به این ناحیه (با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی) در نقشه‌ها و توجه به محدودیتهای مربوطه در ضوابط و مقررات طرح.
4ـ توجه به جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی ناحیه در سطح‌‌بندی مراکز جمعیتی و اسناد مربوطه.
5 ـ اصلاح داده‌های تاریخی و فرهنگی مندرج در متن گزارش با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
6 ـ پیاده‌سازی مکانهای پیش‌بینی شده برای استقرار کپرنشینان در اسناد طرح (با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
7ـ پیش‌بینی مناطق یا محورهای مستعد برای احداث باغشهر توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان و لحاظ نمودن آن در نقشه‌های طرح.
8 ـ ارایه محدودیت‌ها و راهکارهای استفاده از اراضی با توجه به شرایط ویژه لرزه‌خیزی ناحیه.
9ـ ضرورت انجام مطالعه امکان سنجی و پیش‌بینی حریم حفاظتی در حاشیه هریرود توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان و تصویب نتایج مطالعات در وزارت مسکن و شهرسازی در ضمن شورایعالی مقرر نمود که پیش‌بینی هرگونه توسعه بخش کشاورزی در طرح‌های ناحیه‌ای، صرفاً از محل صرفه‌جویی منابع آبی کشاورزی همان منطقه و ارایه راهکارهای مربوطه انجام گیرد.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه جیرفت در سال افق طرح (1400) معادل 691995 نفر (63 درصد شهری و 37درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18470
تاریخ تصویب :
1387/4/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :