جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه کرمان شماره 17253/310/300استاندارد محترم استان کرمان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه کرمان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/2/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای کرمان (شامل شهرستانهای کرمان، بردسیر، رفسنجان، راور، زرند و کوهبنان) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بـندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) مـاده (3) قانون تغـییر نام وزارت آبادانی و مـسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر به الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریـم شهرها تـهیه و در تاریخ 16/4/1384 در شورای برنامـه‌ریزی و توسـعه آن استان به تصویب رسیده‌بود را با تأکید بر موارد زیر مورد تصویب نهایی قرار داد:
1ـ سلسه مراتب منطقی سطح‌بندی سکونتگاههای روستایی براساس ضوابط مربوطه رعایت گردد.
2ـ شورایعالی شهرسازی و معماری قابلیت شهرشدن روستاهای هرتک، فردوسیه و دشتخاک را فاقد توجیه می‌داند.
3ـ برای پهنه‌های دهستان حتکن در شهرستان زرند، دهستان گلزار و دهستان ماهونک در شهرستان بردسیر، طرح ساماندهی روستایی تهیه گردد.
4ـ تا افق طرح، ضرورتی به ایجاد شهر جدید در ناحیه نمی‌باشد.
5 ـ ضمن اعمال شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب در اسناد طرح، ضوابط و مقررات طرح براساس آخرین قوانین و مقررات و جدول نوع استفاده از اراضی مصوب کمیته فنی اصلاح گردد.
6 ـ دهکده جهانگردی کرمان و محور هفت باغ براساس ضوابط باغشهرها در اسناد طرح ناحیه لحاظ شوند.
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه کرمان در سال افق طرح (1400) معادل 1709000 نفر (74 درصدشهری و 26درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18470
تاریخ تصویب :
1387/4/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :