جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص مقابله با آثار ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت شماره72334/40176معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 51225/ت40176هـ مورخ 9/4/1387 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است عبارت « براساس پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و با رعایت بند (6) اصلاحی مصوبه شماره 146462/100 مورخ 4/9/1385 هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و با تصویب کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران و با رعایت شرایط زیر تعیین می‌شوند.» به اشتباه عبارت براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و با تصویب کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران و با رعایت شرایط زیر تعیین می‌شوند» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18472
تاریخ تصویب :
1387/5/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت صنایع
موضوع :